De jaren ’90

Tijdens de jaren ’90 is de fanfare erin geslaagd muzikaal stevig te groeien en dank zij een doorgedreven jeugdwerking een nieuwe generatie muzikanten aan te trekken en op te leiden.

Na 5 jaar werken achtte het bestuur en Rony Van Hilleghem de fanfare rijp o­m t­erug deel te nemen aan de provinciale tornooien en dit in 2de afdeling. In 1993 was de klassering een feit.

Vanaf 1993 bestond meer en meer de trend bij de leden van de Drumband Vooruit om ook een blaasinstrument aan te leren. Het muzikaal niveau van de fanfare lag voor de pas beginnende muzikanten echter nog te hoog waarop het bestuur besloot om een aparte dirigent en lesgever aan te werven. Robert Christiaens zette wegens drukke beroepsbezigheden een punt achter zijn hobby en Dirk van Belle nam de muziekopleidingen over. Dirk studeerde regentaat muzikale opvoeding aan de normaalschool in Gent en gaf op dat moment les aan de Koninklijke Athenea van Halle, Oudenaarde en Wetteren.

Samen met jeugdbestuursleden Franky Van Regemoorter, Vanessa Suys, Jo van De Voorde, Karen Van Belle en Katrien Haenebalcke werd de samenspelklas opgericht, die op haar beurt uitgroeide tot ‘Jeugdband Lebbeke’. Naast de wekelijkse les op vrijdagavond en de tweewekelijkse herhalingen van het samenspel die plaatsvonden boven het café “Het Volkshuis” organiseerde het bestuur kleine activiteiten om het nuttige aan het aangename te koppelen, zoals kerstzingen, carwash, fietstocht …

logojeugdband_v2­In januari 94 was de Jeugdband klaar voor zijn eerste concert. Zeventien jonge muzikanten betraden met klamme handen het podium van het Volkshuis. De Jeugdband werd boven de doopfont gehouden door de meter Jaqueline Janssens en peter Raymond Inzé.

In het voorjaar van 1995 verhuisde de Fanfare en de Jeugdband naar een nieuwe locatie, namelijk de lokalen van het gemeenschapsonderwijs in de Rossevaalstraat. Dit was tevens een verdere stap in het openstellen van de vereniging: het pluralistisch karakter werd meer en meer op de voorgrond geplaatst.

In 1996 werd het 75 jarig bestaan gevierd van de fanfare en vanaf dan mag de fanfare “De Vrije Werklieden” zich ‘konklijke’ noemen. Op 6,7 en 8 september vormde het grasplein van de Basisschool van het gemeenschapsonderwijs, waar een tent opgeslagen werd, de place to be voor muziekliefhebbers en sympathisanten van de jubilerende fanfare. Op het feestprogramma stond een galaconcert met Brass Band Willebroek olv Frans Violet, een feestconcert met het amusementsorkest Dirk Bauters, een concertfestival met fanfares en harmonieën uit Oudegem, Moorsel, Herdersem, Malderen, Humbeek en natuurlijk ook de jubilaris zelf. Het week-end werd afgesloten met een academische zitting op het gemeentehuis met de inhuldiging van ­het nieuwe vaandel.

Bestuurslid Pierre De Geest en alle sterke vrouwen achter deze mannen staan niet op de foto, maar speelden een sleutelrol in het welslagen van de verschillende activiteiten!

­In ’97 kreeg onze vereniging en een vaste locatie op de gemeenschapsschool: drie klaslokalen groot. Met vereende krachten werd het geheel ingericht tot één grote repetitieruimte, een berging en een kantine. Dit betekende een grote vooruitgang, al was het maar omdat de verhuis van de instrumenten voor elke repetitie tot het verleden behoorde.Ondertussen bleef de jeugdband verder het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert verzorgen en nam daarnaast deel aan verschillende playins en jeugdtornooien.In `98 ging een grote groep muzikanten van de Jeugdband samen met het schoolorkest Stukad van Dendermonde naar Tsjechië en werd gestart met een klas percussie onder leiding van Toni Van Den Eede.

logojeugdband_v3In ’99 gaf Dirk Van Belle het dirigeerstokje door aan Dennis Van Broeck. Een nieuwe wind waaide door het orkest. Stukken van hoger nive­au werden ingestudeerd. Voor de saxen werd een aparte lesgever gevonden in de persoon van Christof Kerremans, eerste prijs Adolf Sax. Ondertussen kan Jeugdband Lebbeke rekenen op aardig wat naambekendheid en helpt dan ook graag mee aan activiteiten, georganiseerd door de gemeentelijke Jeugdraad. Nieuwe instrumenten worden aangekocht en kosten nog moeite worden gespaard om nieuwe muzikanten op te leiden. Hierbij heeft ieder lid heeft recht op gratis instrument en les. Om dit alles te bekostigen worden er jaarlijks honderden kilo’s paaseieren verkocht en een heuse megafuif ingericht in zaal “Ons Huis”.

Dank zij deze goede werking en de inbreng van de jeugd kan de fanfare zich verder muzikaal ontwikkelen en op het einde van het millennium is de basis gelegd van een gezonde vereniging die klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!