De jaren ’70 en ’80

In 1970 nam een vernieuwd bestuur het roer in handen met als voorzitter De Backer Guillaume, ondervoorzitter Marcel Niessens, secretaris-schatbewaarder Frans Tas, en leden Van Belle Freddy, Gilbert Vermeir, Raymond Inzé en Pierre De Geest. In 1979 werd onder impuls van vooral Freddy Van Belle een trommelkorps in het leven geroepen. In de schoot van dit korps, dat de naam ‘Jeugdband Vooruit’ kreeg, werden heel wat muzikanten gevormd die later in de fanfare mee opstapten.

­

Na de feesten van 1983 – de fanfare vierde toen haar 60-jarig bestaan – werd afscheid genomen van dirigent Frans Van Regemoorter, die wegens zijn leeftijd en staat van verdienste (meer dan 35 jaar dirigent van de fanfare) op rust ging.

In overleg met Frans, ging toen Marcel Mosselman, een uitstekend muzikant, ‘De Vrije Werklieden’ leiden. Charlie Mosselman – zoon van – hanteerde toen al het dirigeerstokje van de drumband. Onder zijn leiding werd de band  in 1986 provinciaal kampioen in Hamme en m­ocht hij Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen op de nationale drumband kampioenschappen in Diest (1987). ‘Vooruit’ sleepte er de 4de prijs in de wacht.

Diverse omstandigheden en niet naleven van gemaakte afspraken, verplichtte het bestuur Charlie te bedanken voor bewezen diensten. Wat vader Marcel niet in dank aanvaardde en hem deed besluiten in januari 1988 ontslag te nemen als chef van de fanfare.

An Cami werd aangesteld als lesgever aan de trommelaars en Rony Van Hilleghem werd op 19 februari 1988 aangeworven als nieuwe dirigent. Rony studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. De lessen notenleer en instrumenten belandden in de handen van Robert Christiaens die uitstekend werk verrichte.